Đề án

“Giải cứu” ngành đường sắt: Đề án long đong hành trình hơn 600 ngày

2021-04-17 08:05:50
Nếu tính từ ngày 21/6/2019, thời điểm Bộ GTVT có Tờ trình số 5877/TTr-BGTVT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu...