dạy học trực tiếp

TP.HCM thông báo khẩn về dạy học trực tiếp từ ngày 12/4

Phạm Hùng - 2022-04-10 17:00:45
Từ ngày 12/4, TP.HCM tổ chức chăm sóc giáo dục trực tiếp cho tất cả trẻ theo học ở các cơ sở mầm non, kể cả độ tuổi nhà trẻ, tổ chức học trực tiếp...