dấu vân tay

Nhận diện khi chuyển tiền, trách nhiệm của ai?

Thành An - 2024-06-25 09:42:06
Chỉ còn vài ngày nữa, chủ tài khoản khi muốn chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên được yêu cầu bắt buộc phải xác thực bằng khuôn mặt, đây được xem...