đầu tàu kinh tế cả nước

TP.HCM cần gì để trở lại đầu tàu kinh tế?

Bích Vân - 2023-04-20 18:17:10
Với tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý 1 đạt 0,7%, mục tiêu tăng trưởng 7,5 – 8% của TP.HCM trong năm nay rất khó khả thi. Nhiều chuyên gia lo ngại cho đầu tàu kinh tế...