đấu giá đất thủ thiêm

Bộ trưởng Tài chính ‘hoài nghi’ về cuộc đấu giá tỷ đô đất Thủ Thiêm

2022-01-04 19:01:26
Ông Hồ Đức Phớc nói đấu giá đất tại Thủ Thiêm với mức trúng đấu giá 2,4 tỷ đồng một m2 là bất thường và đây là điển hình làm nhiễu loạn thị trường. Bộ...