đất vàng bị bỏ hoang

Hàng trăm nghìn tỷ đồng “hóa đá”

Phạm Khoa - 2022-10-31 11:00:30
Sáng 31/10, Đoàn giám sát của Quốc hội đã báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Nổi cộm...