đất quốc phòng

Thu hồi dự án của Công ty Hải Thành tại khu đất vàng 7-9 Tôn Đức Thắng

2019-12-30 15:03:45
Gần 10 năm nhưng dự án tại khu đất 7-9 Tôn Đức Thắng (Q.1) vẫn chưa được đầu tư xây dựng gì, từ tham mưu của Sở Kế hoạch đầu tư, UBND TP.HCM đang tiến...