Đào vàng Trà Bồng

Hàng chục người lén lút đi đào vàng trái phép vì tin đồn “đổi đời”

Phạm Linh - 2024-07-02 16:00:37
Nghe tin đồn có người “đổi đời” nhờ đào vàng ở Trà Bồng, hàng chục người từ các tỉnh phía Bắc kéo vào đây khoét núi, ngăn suối tìm vàng. Đồi Hố...