Đặng Đình Mạnh

Tự do là chạy trốn?

Công Luân - 2023-07-18 11:59:41
Khi việc tìm kiếm 3 luật sư từng bào chữa trong vụ Tịnh thất Bồng Lai gồm Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh từ thông báo của Công an Long An...