Đạm Ninh Bình

Một năm 7 lần sự cố, dự án dùng nhà thầu Trung Quốc thua lỗ nặng

2019-10-23 06:34:17
Sau khi vận hành trở lại vào đầu năm 2017, thì đến năm 2018 dự án này chỉ chạy máy 117 ngày, tạm dừng 7 lần do sự cố. Chính phủ mới đây đã có báo cáo gửi...