đảm bảo nhân quyền

Phát triển bền vững trên nền tảng nhân quyền

Hạnh Phúc - 2022-09-23 13:16:33
Dựa trên những chiến lược về sự phát triển gắn kết hài hòa giữa khoa học và nền tảng đạo đức coi con người là trung tâm của quá trình phát triển nhân...