Đại tướng Lương Cường
Đại tướng Lương Cường được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
2021-03-11 09:02:17
Cơ quan Tổng cục Chính trị giới thiệu hai người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là đại tướng Lương Cường và thượng tướng Trần Quang Phương. Theo quyết...
Chân dung tân Ủy viên Bộ Chính trị Đại tướng Lương Cường
2021-01-01 14:00:49
Đại tướng Lương Cường sinh năm 1957, là người con vùng đất Tổ, nơi cả trăm triệu người dân đất Việt hướng về với lòng thành kính thiêng liêng nhất...
Tập trung kiểm tra, giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị
Tùng Lâm - 2020-09-04 15:10:17
Tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị,...
Đọc nhiều