Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper

Giải thưởng cho Phạm Đoan Trang: Sự khác biệt đáng tiếc trong quan hệ Việt – Mỹ

An Diễm - 2022-03-15 07:09:53
Mới đây, đối tượng Phạm Đoan Trang tiếp tục được trao giải thưởng “Phụ nữ can đảm” của Mỹ. Hành động đáng tiếc diễn ra vài tháng sau chuyến thăm...