Đại hội XII
Chuyện nhân sự Đại hội XIII, lại bàn về “ai cho chú tài hơn anh?”
2019-08-18 06:26:46
Những kẻ bất tài không muốn người có tài ở bên mình bởi anh ta sẽ là tấm gương phản chiếu, làm “sáng tỏ” cái bất tài của họ. Tóm lại, ở đâu mà lãnh...
Chuẩn bị Đại hội XIII và chuẩn bị cho đất nước cất cánh
2019-05-02 06:12:21
Trong dĩ bất biến đó, nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước, Mặt trận luôn ứng vạn biến kể cả về tư duy và hành động để chớp được thời cơ, vượt được...
Đi trước mở đường, đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống
2018-08-07 16:48:39
Nằm trong dòng chảy của mọi hoạt động chính trị – xã hội, công tác tuyên giáo – một bộ phận cấu thành của công tác Đảng với chặng đường 88 năm xây...
Khi lòng dân đồng thuận
2018-02-15 06:10:18
Chưa khi nào như bây giờ, khi chúng ta chủ động, tích cực bước ra thế giới, dân tộc đồng tâm chuẩn bị thực lực cho mình mạnh mẽ đủ sức vượt qua mọi...
Nếu chỉ có chính quyền trung ương kiến tạo!
2017-10-16 15:29:35
Để điều hành, quản lí một Quốc gia thì bộ máy Nhà nước, hệ thống chính trị phải được tổ chức, phân bố từ Trung ương cho đến địa phương. Việc vận...
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ
2017-02-03 13:00:18
Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đón chào Xuân Đinh Dậu – 2017 với khí thế mới, quyết tâm...
Một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII: Khởi sắc cho một nhiệm kỳ
2017-01-20 08:46:05
Một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đảng ta đã đi được những bước quan trọng, đây chính là khởi sắc hứa hẹn những thành công của nhiệm kỳ...
Đổi mới phải luôn quán triệt quan điểm “dân làm gốc”
2016-09-06 06:23:37
Đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước phải thực sự vì lợi ích của nhân dân, phát huy mọi nguồn lực, sức sáng tạo của nhân dân, tôn trọng quyền...
Tổng Bí thư giao nhiệm vụ cho ngành ngoại giao
2016-08-22 19:00:45
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ toàn ngành ngoại giao đang đứng trước nhiều nhiệm vụ to lớn, quan...
Tổng kết công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng
2016-08-12 11:45:03
Sáng 12/8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng. Tổng kết công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII...
Chăm lo lợi ích, hạnh phúc của nhân dân là mục đích thiêng liêng, là lý tưởng cao quý của Đảng
2016-05-28 08:49:49
Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng...
Học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với tinh thần đổi mới
2016-04-21 09:14:39
Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vừa bế mạc thành công sau 2 ngày làm việc với tinh thần đổi...
Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII
2016-04-19 17:58:19
Sáng 19/4, Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã khai mạc trọng thể...
Đọc nhiều