Đại hội XII

Chuyện nhân sự Đại hội XIII, lại bàn về “ai cho chú tài hơn anh?”

2019-08-18 06:26:46
Những kẻ bất tài không muốn người có tài ở bên mình bởi anh ta sẽ là tấm gương phản chiếu, làm “sáng tỏ” cái bất tài của họ. Tóm lại, ở đâu mà lãnh...