Đại hội Đảng XII

Nhìn lại 5 trường hợp đặc biệt nhiệm kỳ Đại hội XII

2020-07-12 14:09:59
Đại hội XII có 5 trường hợp đặc biệt về tuổi được giới thiệu, 4 trường hợp giới thiệu vào T.Ư; 1 trường hợp đặc biệt trong Bộ Chính trị. Kết quả,...