Đại hội Đảng toàn quốc
Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam, một đại hội được chờ đợi nhiều cả từ trong và ngoài nước, đã...
Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2016. Theo đó, ngoài tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ và các sự kiện lịch sử...
Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc ngày 28/1 với kết quả tốt đẹp. Đây không phải là nhận xét xuôi chiều, khuôn sáo mà là một thực tế...
Bất chấp thời tiết lạnh giá, mưa gió rét buốt tưởng chừng như cắt da cắt thịt, Không quản mọi khó khăn gian khổ, ngày cũng như đêm, những chiến sĩ lực...
Nhận xét về Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, dư luận nhân dân tin tưởng với độ tuổi trẻ hơn, được đào tạo, quy hoạch bài bản, họ sẽ đảm đương được...
Các đại biểu tham dự Đại hội cho rằng, những người được bầu vào Ban Chấp hành trung ương khóa XII đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước...
Sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp...
Đại hội lần thứ XII của Đảng là kỳ đại hội dân chủ mà vẫn tập trung để có một Ban Chấp hành Trung ương mạnh, tiêu biểu cho các thế hệ tuổi, cho các...
Bài chọn lọc