đại hội đại biểu Trung Quốc

Bốn nhân vật mới dự kiến “khuấy đảo thế giới”

Bảo Trâm - 2023-03-04 15:13:44
Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Trung Quốc khóa XIV được cho là thời điểm để nước này vạch ra mục tiêu kinh tế ngắn và dài hạn, nhằm thu hút đầu tư thời...