đại gia Thái Lan

Thị trường Việt Nam mang về gần 9.600 tỷ đồng cho đại gia Thái Lan

Hạ Băng - 2023-05-25 11:33:53
Thị trường Việt Nam đã mang về 14,1 tỷ Bath (gần 9.600 tỷ đồng) cho Central Retail trong quý 1 vừa qua, đóng góp 24%, chỉ đứng sau thị trường Thái Lan, phần lớn...