Đại gia Chứng khoán

Đại gia top siêu giàu Việt, bán bớt tài sản tính gom về 300 tỷ

2020-11-10 21:19:55
Ông Trần Huy Thanh Tùng, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động đã có thông báo về việc đăng...