Đại đức Thích Nhuận Đức

Giáo hội Phật giáo Việt Nam gia tăng kỷ luật đối với Đại đức Thích Nhuận Đức

Bích Ngân - 2024-07-10 14:02:15
Trong thời gian gần đây, dư luận đã dấy lên những phản ứng gay gắt trước những lời lẽ và thái độ khiếm nhã của Đại đức Thích Nhuận Đức trong một video...