đại dịch X

Cảnh báo đáng sợ về “đại dịch X”

Bích Ngân - 2023-03-04 16:40:45
Trước khi COVID-19 xuất hiện đúng một thế kỷ, một trận “sóng thần” khác quét qua nhân loại. Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), các...