đặc sản Việt Nam

9X “hô biến” loài cây mọc hoang thành đặc sản, bán gần triệu đồng mỗi kg

2020-06-20 21:03:57
Sau 3 năm nghiên cứu giống cây sọ chó – vốn là một cây mọc hoang tại vùng núi của địa phương, anh Huỳnh Hữu Duyên đã phát triển được 13 sào với 1.000 cây/sào...