Đặc khu Hành chính Hồng Kông

Trung Quốc thông qua nghị quyết luật an ninh Hong Kong

2020-05-28 14:36:10
Quốc hội Trung Quốc gồm gần 2.900 đại biểu đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh Hong Kong trong phiên họp chiều nay. Nghị quyết được Đại...