cựu thủ tướng

Từ việc nhập viện của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin và ngày về của người em Yingluck

Bích Vân - 2023-08-30 08:51:23
Trong suốt 15 năm qua, dư luận không chỉ ở Thái Lan mà cả quốc tế đều thắc mắc, điều gì sẽ chờ đợi cựu thủ tướng Thaksin khi ông trở về và ông sẽ phải...