cựu bí thư

4 cựu bí thư, nguyên chủ tịch tỉnh Bình Thuận bị kỷ luật

2022-04-26 19:53:36
Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận các nhiệm kỳ từ năm 2010 đến 2020 và các cá nhân liên quan sai phạm. Căn cứ nội...