credit suisse

Người được – kẻ mất trong thương vụ giải cứu Credit Suisse

2023-03-22 14:25:49
UBS dường như là người chiến thắng hiếm hoi trong thương vụ mua Credit Suisse để ngăn chặn khủng hoảng trong ngành ngân hàng toàn cầu. Vài ngày qua, giới chức Thụy...