CPI

Học phí tăng, đẩy lạm phát tháng 10 tăng 0,09%

2020-10-29 14:50:56
Số liệu được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) – lạm phát 10 tháng tăng 3,71% so với cùng kỳ năm trước, riêng lạm phát tháng...