Covid-19 ở Trung Quốc

“Ám hiệu” của Trung Quốc qua bài khen ngợi thành công hậu mở cửa của Việt Nam?

Tuệ Ngô - 2022-12-07 11:03:36
Mới đây, trang tin điện tử Liêu Ninh, Trung Quốc đã cho đăng tải một bài viết với tiêu đề: “Chi phí để Việt Nam tự do hóa hoàn toàn việc kiểm soát dịch...