Công ty TNHH Pou Yuen

Trợ cấp thất nghiệp mà còn chịu thuế!

Công Luân - 2023-03-01 14:35:00
Thông tin công nhân nhận trợ cấp thôi việc của Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam phải nộp 10% thuế thu nhập cá nhân khiến dư luận xôn xao. Đúng theo quy định nhưng khiến...