Công ty Tây Hồ

Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tây Hồ bị bắt liên quan dự án nào?

2022-02-15 20:04:07
Cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Tây Hồ bị Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam vì vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án Khu đô thị...