Công ty Nhiên liệu hàng không (Skypec)

Chính phủ yêu cầu chuyển Skypec từ Vietnam Airlines về PVN

Hạ Băng - 2023-06-28 06:48:11
Chính phủ yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xử lý phương án chuyển nhượng Công ty Nhiên liệu hàng không (Skypec) từ Vietnam Airlines về PVN. Xe...