Công ty Hoàng Hường

Công an ‘giục’ Cục Thuế Hà Nội cung cấp tài liệu dấu hiệu trốn thuế của Công ty Hoàng Hường

Hạ Băng - 2023-07-01 12:32:34
Công an Hà Nội đôn đốc các đơn vị, trong đó có Cục Thuế cung cấp thông tin để có căn cứ xử lý vụ việc Công ty Hoàng Hường có dấu hiệu trốn thuế. Đại...