Công ty Đại Quang Minh

TP.HCM đã thu hồi hơn 1.800 tỉ đồng của Công ty Đại Quang Minh

2020-05-08 09:55:16
Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đã thu hồi khoản tiền hơn 1.800 tỉ đồng của Công ty Đại Quang Minh và đang xin ý kiến hướng dẫn cách tính lãi suất chậm nộp đối...