Công ty cổ phần
Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập TP Hải Phòng thành Cty cổ phần
2019-01-22 15:26:08
Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động Hải Phòng và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới...
Chuyển Trung tâm Đăng kiểm 93.01S thành công ty cổ phần
2018-11-21 17:07:56
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Bình Phước. Chuyển...
Chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập Bắc Giang thành công ty cổ phần
2018-11-06 16:48:05
Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang thành công ty cổ phần. Chuyển Bến xe khách Bắc Giang thành công ty cổ phầnCụ...
Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
2018-10-31 17:06:42
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc phê duyệt danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần tỉnh Đắk Nông. Thủ tướng...
Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
2018-10-31 17:06:42
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc phê duyệt danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần tỉnh Đắk Nông. Thủ tướng...
Chuyển Bến xe khách Vĩnh Long thành công ty cổ phần
2018-10-18 16:57:23
Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển đơn vị sự nghiệp công lập Bến xe khách Vĩnh Long thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg...
Chuyển 5 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định thành Cty cổ phần
2018-09-06 09:24:31
Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 5 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Bình Định thành công ty cổ phần giai đoạn 2018-2020.  Ảnh minh họaCụ thể,...
Long An: Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập thành Cty cổ phần
2018-08-15 17:01:44
Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Long An thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg...
Chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thành cty cổ phần
2018-06-18 14:49:36
Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng thành công ty cổ phần. Ảnh minh họaCụ thể, chuyển 3 đơn vị...
Hà Nội: Chuyển 4 đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần
2018-06-13 17:43:03
Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều...
Chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Phú Thọ thành công ty cổ phần
2018-03-19 10:33:49
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ thành công ty cổ phần. Chuyển...
Quy định phương thức chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần
2018-03-13 06:22:49
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP, trong đó bổ sung quy định phương thức thực hiện...
Chuyển Trung tâm Dạy nghề GTVT Hải Dương thành Cty cổ phần
2017-11-03 16:28:03
Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển Trung tâm Dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải...
Đọc nhiều