Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi

Bắt nguyên trưởng phòng Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi

Hạ Băng - 2023-06-02 14:04:09
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ năm 2018 đến năm 2022, Phạm Văn Nam đã thu phí bảo hiểm của các khách hàng nộp cho mình, nhưng không nộp về Công ty Dai-ichi...