công trình nghìn tỷ

Công trình tái hiện đường mòn Hồ Chí Minh bị bỏ hoang

2019-10-20 10:10:20
Hơn 1,3 km đoạn đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại được đầu tư 7,5 tỷ đồng để phục dựng nhưng nhiều năm nay, công trình này bị bỏ hoang giữa rừng. Năm...