công tác tuyên giáo
Các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương đều nhất trí và đồng tình, đánh giá cao việc Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương...
Theo đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, yêu cầu của công tác thông tin đối ngoại ngày càng trở nên quan trọng;...
Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc đề xuất lãnh đạo Bộ TT&TT tạo điều kiện để Cục có trung tâm lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí. Một trong...
Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên tiếp tục tập trung tuyên truyền những...
Trong 6 tháng cuối năm 2016, công tác tuyên giáo ở các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị- xã hội...
Trong 6 tháng cuối năm 2016, công tác tuyên giáo tại các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ đã có nhiều đổi mới về nội dung lẫn hình thức, đóng góp quan trọng trong...
Công tác thông tin đối ngoại luôn được Báo Quân đội nhân dân xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, các ấn phẩm của Báo thường xuyên...
Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, công lao và những nỗ lực của các chuyên gia, các...
Bài chọn lọc