công tác tuyên giáo
Công tác tuyên giáo cần vươn tới tầm cao tư tưởng, văn hóa và chiều sâu của lòng người
2020-07-31 10:42:04
Công tác tuyên giáo phải tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phải thực sự chiếm lĩnh trận địa tư tưởng, văn hóa. Công tác tuyên giáo là một...
Hà Nội sẽ khai thác và sử dụng mạng xã hội để phục vụ công tác tuyên giáo
2019-01-03 20:23:59
Với phương châm đề ra cho công tác tuyên giáo Thủ đô năm 2019 là “Chủ động, kịp thời, nhạy bén và tăng tính thuyết phục”, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó...
Cựu chiến binh ở Ban Tuyên giáo TW cần giữ vững bản lĩnh người lính trên trận tuyến công tác tư tưởng
2016-12-22 17:17:57
Mỗi cựu chiến binh trong Ban Tuyên giáo Trung ương luôn giữ vững bản lĩnh người lính trên trận tuyến công tác tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,...
Sớm đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống
2016-12-21 23:17:04
Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai đưa Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XII của Đảng vào cuộc sống là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự...
Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, trí thức và văn nghệ sĩ khu vực phía Bắc
2016-12-20 14:15:49
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là việc quán triệt và tổ chức triển khai Nghị quyết số 04 về tăng cường xây...
Quyết tâm thực hiện, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống
2016-12-16 14:57:03
Các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương đều nhất trí và đồng tình, đánh giá cao việc Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương...
Nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại
2016-12-14 14:28:03
Theo đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, yêu cầu của công tác thông tin đối ngoại ngày càng trở nên quan trọng;...
Cục Báo chí đề xuất đầu tư Trung tâm lưu chiểu điện tử
2016-12-14 12:55:14
Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc đề xuất lãnh đạo Bộ TT&TT tạo điều kiện để Cục có trung tâm lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí. Một trong...
Đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội năm 2016
2016-12-08 18:40:53
Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên tiếp tục tập trung tuyên truyền những...
Công tác tuyên giáo đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, đoàn thể
2016-12-06 16:10:03
Trong 6 tháng cuối năm 2016, công tác tuyên giáo ở các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị- xã hội...
Góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động
2016-12-02 17:15:40
Trong 6 tháng cuối năm 2016, công tác tuyên giáo tại các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ đã có nhiều đổi mới về nội dung lẫn hình thức, đóng góp quan trọng trong...
Khảo sát công tác thông tin đối ngoại tại Báo Quân đội nhân dân
2016-11-30 22:40:20
Công tác thông tin đối ngoại luôn được Báo Quân đội nhân dân xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, các ấn phẩm của Báo thường xuyên...
Vai trò của khoa học xã hội trong hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của Đảng
2016-11-30 16:25:43
Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, công lao và những nỗ lực của các chuyên gia, các...
Đọc nhiều