Công nghiệp hỗ trợ

Nhiều hãng ô tô Việt xắn tay làm công nghiệp hỗ trợ

2019-09-08 23:04:37
Nhiều hãng ô tô tại Việt Nam chỉ sản xuất xe mà còn chủ động sản xuất linh kiện phụ tùng nhằm cung ứng cho chính mình, giảm giá thành sản phẩm. Đây sẽ là...