công nghiệp đóng tàu

Việt Nam tăng hạng thứ 4 toàn thế giới với một ngành bất ngờ

Hạ Băng - 2023-07-19 16:00:16
Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên vị trí cao hơn trong lĩnh vực đóng tàu, nếu có được sự chuyển giao công nghệ từ những quốc gia trong khu vực và châu Âu,...