công khai tài sản

Công khai tài sản quan chức: Chống tham nhũng có hiệu quả hơn?

2020-11-03 18:11:15
‘Công chức, quan chức đều là công bộc của dân nên tài sản quan chức không có gì phải bí mật cả’ – một chuyên gia nhận định khi trao đổi quanh nghị định...