Cộng hòa

Một nghị sĩ Cộng hòa bất mãn ông Trump, tuyên bố rút khỏi đảng

2020-12-15 11:05:24
Hạ nghị sĩ Paul Mitchell, một đảng viên Cộng hòa ở Michigan, tuyên bố ông sẽ rút khỏi đảng vì ‘ghê tởm’ các nỗ lực đảo ngược kết quả. ‘Nếu không...