cộng điểm ưu tiên cho con của người hoạt động cách mạng trước 1945

ĐBQH: Cộng điểm cho con của người tham gia cách mạng trước 1945 đã lỗi thời

Hạ Băng - 2023-05-26 14:35:54
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng quy định cộng điểm ưu tiên cho con của người hoạt động cách mạng trước 1945 đã lỗi thời, không còn phù hợp. Đại biểu...