công dân Việt Nam ở Ukraine

Sao cứ phải áp đặt Tổng thống Ukraine vào Việt Nam?

An Diễm - 2022-03-03 15:37:29
Khi thông tin về cuộc chiến tại Ukraine tràn ngập các phương tiện truyền thông, các đối tượng chống phá ra sức tận dụng để tô vẽ, phóng đại nhằm mục đích...