Công an tỉnh Quảng Nam

2 phó giám đốc cùng nhiều nhân viên trung tâm đăng kiểm Quảng Nam bị khởi tố

Hạ Băng - 2023-02-07 13:08:46
2 phó giám đốc cùng nhiều nhân viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D ở Quảng Nam bị khởi tố. Trụ sở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9101D. Ngày 7/2, cơ...