Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết liệt tấn công, trấn áp để kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm

2020-01-13 20:19:36
“Ngăn chặn, kéo giảm được tội phạm, hàng ngàn gia đình sẽ không phải trở thành nạn nhân và hàng ngàn người dân sẽ không vướng vào vòng lao lý”…  Đại...