công an nhập ngũ

Nguyên nhân khiến chiến sĩ nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

Hạ Băng - 2023-02-19 16:39:58
Ngày 6/2, anh M. nhập ngũ, diện chiến sĩ nghĩa vụ, thực hiện nhiệm vụ tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 (thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ...