côn trùng

Dùng máy bay phun thuốc tiêu diệt dịch châu chấu tràn vào Việt Nam

2020-03-13 19:05:04
Ở châu Phi và Trung Đông, hiện nay đại dịch không phải là Covid-19 mà là châu chấu sa mạc. Theo cảnh báo, dịch này có nguy cơ tràn vào Trung Quốc và Việt Nam. Ngày...