con đường tơ lụa

Sẽ có “con đường tơ lụa 2” xuyên biên giới Việt Nam – Trung Quốc – châu Âu?

2021-04-06 10:29:54
Xuất phát từ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, giới đường sắt nói về hệ thống tàu liên vận quốc tế chạy xuyên biên giới Việt Nam – Trung Quốc – châu Âu và...