Colombia

Colombia cùm chân người dân nếu không tuân thủ kiểm dịch Covid-19

2020-04-13 17:56:02
Trong tuần trước, tòa thị chính Tuchín ở Córdoba, ở Colombia, đã áp dụng hình phạt cùm chân đối với những công dân bất chấp các quy tắc cách ly xã hội được...