Coca-Cola Việt Nam

Coca-Cola Việt Nam bị phạt, truy thu thuế hơn 821 tỉ

2020-01-09 22:32:28
Tổng cục Thuế cho rằng Coca-Cola Việt Nam đã vi phạm về khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo quy định, nên đã ra quyết định phạt và truy thu số tiền...